Wat verandert er in de governancecode zorg in 2022?

Loading...
In mijn vorige bijdrage voor Oprecht (Goed Bestuur &Toezicht 4-2021) duidde ik de wijzigingen die de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) met ingang van 1 januari 2022 met zich meebrachten. De Wtza wijzigt onder meer de positie van de interne toezichthouder. Mede vanwege deze wetswijziging, de inwerkingtreding van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wtbr) en de uitkomst van de evaluatie van de Governancecode Zorg 2017, is de Governancecode Zorg met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Gerelateerde artikelen: