Langetermijn-waardecreatie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

In de corporate governance neemt het belang van langetermijnwaardecreatie toe. Maar ook in het maatschappelijk middenveld is de gedachte om waarde toe te voegen als organisatie in de diverse codes doorgedrongen, hoewel dan veelal onder de noemer ‘waardengericht toezicht’. In het denken staat de ‘purpose’ of ‘bedoeling’ centraal en draait het toezicht meer dan voorheen om de vraag in hoeverre de organisatie hieraan bijdraagt.
De Monitoring Commissie Corporate Governance heeft geconstateerd dat daar nog wel wat aan te verbeteren valt. In de samenvatting van het rapport dat deze commissie heeft uitgebracht, en in het interview met de voorzitter hiervan, Pauline van der Meer Mohr, wordt dat verder toegelicht.
De achterliggende gedachte achter het begrip langetermijnwaardecreatie wordt in het essay van Richard Klatten besproken. Hij staat stil bij de vraag hoe dit past bij grote vraagstukken van onze tijd. In De Praktijklicht Ivone Bergsma toe hoe zij de ontwikkeling naar langetermijnwaardecreatie als voorzitter van de RvC heeft ervaren en wat dit leerproces van de toezichthouder vraagt.
En tot slot wordt hier ook aandacht aan geschonken in de beschreven ontwikkeling van ziekenhuis Bernhoven door Theo Schraven, en in het zoekproces voor een samenwerkingsverband passend onderwijs door Bas Baanders c.s.
Ook als hoofdredactie willen wij graag waarde toevoegen. Zoals beloofd hebben wij Goed Bestuur &Toezichtaangescherpt. In de nieuwe opzet treft u in elk nummer een twee- of drieluik aan over een actueel thema, zoals langetermijnwaardecreatie. Een van de artikelen geeft daarnaast telkens een inkijkje in een recent onderzoek. Deze keer is dat een bijdrage van Tanachia Ashikali over de noodzakelijke begeleiding van teams bij de toename van diversiteit.
In de nieuwe rubriek In gesprek met de auteur praten we met Rens van Loon over zijn net verschenen boek Dialogisch Leiderschap . En in de rubriek Oprecht bespreekt Fenna van Dijk voortaan juridische aspecten van de governance.
Onze bedoeling is de ontwikkeling van de governance in al zijn facetten te belichten. Vooral om de dialoog hierover te stimuleren en u als lezer te inspireren.
Wij wensen u veel leesplezier!
Puck Dinjens en Herman Hudepol

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Gerelateerde artikelen: