Inge Brakman: ‘Toezicht houden is vergelijkbaar met zeezeilen’

Loading...
Hoe Inge Brakman toezichthouder werd? Ze rolde erin. Haar functie als voorzitter bij het Commissariaat van de Media, de externe toezichthouder op de publieke omroepen, bleek daarbij een goede opstap. Deze positie was een combinatie van bestuur (de werkorga- nisatie telde destijds zestig mensen) en toezicht op de scheiding tussen redactie en commercie van de publie- ke omroepen en op de financiën van de omroepen. Haar eerste rollen als intern toezichthouder vervulde ze bij het bestuur van De Baak en als lid van de rvt van de UvA. Er zouden er nog vele volgen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Gerelateerde artikelen: