‘Governance is geen harkje waarmee je een schuldige kunt aanwijzen’

Besturen is risico’s nemen. In Als het er echt om gaat. Persoonlijke gesprekken met topbestuurders over bestuur en risicomanagement van Wimjan Bos, partner bij de Galan Groep, draait het om de ontwikkeling van risicomanagement in de afgelopen dertig jaar en hoe enkele prominente topbestuurders de uitdagingen waar ze op een zeker moment voor stonden zijn […]