‘Volgend jaar stop ik, maar ik ga niet zitten niksen’

Henk Pool is gepensioneerd en is naast voorzitter van de bridgeclub en actief lid van de Past Rotary Club Amersfoort ook vrijwillig toezichthouder bij het Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden.

‘Een ding wilde ik niet toen ik zeven jaar geleden met pensioen ging en dat was de hele dag thuiszitten. Ik ben graag actief bezig en mijn doel was om iets te vinden dat leuk en maatschappelijk betrokken is. Via via kwam ik bij het Kringloopcentrum Amersfoort Leusden waar een vacature voor bestuurder en penningmeester uitstond. Ik vind het boeiend werk omdat de organisatie zich inzet voor hergebruik en hiermee bijdraagt aan een duurzamere wereld. Ook het feit dat er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn, maakt het zingevend. Er werken ruim honderd medewerkers, een klein deel in dienst, het grootste deel op vrijwillige basis. Het is een platte organisatie, medewerkers worden aangestuurd door afdelingshoofden en daarboven staat de directeur-bestuurder. Met dit aantal werkkrachten is het een vrij grote kringloop, we behoren tot de grootste van Nederland.’

Steun overheid

‘Onze organisatie werkt eenvoudig. Er worden spullen gebracht, gesorteerd en dan verkocht in de winkel. Er is geen winstoogmerk. Het is mooi om te zien dat 96 procent van de producten die binnenkomen daadwerkelijk de verkoop in gaan en dat maar een klein deel wordt afgevoerd naar de stort. Ons doel is om zoveel mogelijk in te zetten voor hergebruik en dat lukt dus best aardig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig moeilijkheden ervaar. Natuurlijk, de coronatijd was lastig en we hebben omdat we een paar maanden dicht waren en ook de aanvoer van spullen terugliep omzetverlies gehad. Maar dankzij steun van de overheid en strak budgetteren hebben we het gered en konden gelukkig alle medewerkers blijven. We hebben bovendien een goedlopende webshop opgetuigd en succesvol leren vergaderen via Teams. Al met al leer je als organisatie weer een hoop bij zo. Wat iedere drie jaar in elk geval terugkerend spannend is, is of we de aanbesteding rondkrijgen. Naast het binnenkomen van spullen, halen we ook meubels en huisraad bij mensen thuis op. Via de gemeente krijgen we hiervoor een vergoeding, maar die activiteit moet dus wel worden aanbesteed. Zonder dit geld is het ophalen van goederen voor ons niet rendabel, dus het is belangrijk dat dit lukt, maar gelukkig gaat dit tot nu toe altijd goed.’

Termijn

‘In het bestuur zitten in totaal vijf bestuursleden. Twee jaar geleden hebben we vanuit good governance besloten de structuur te veranderen. Het bestuur is nu een raad van toezicht geworden die de directeur-bestuurder aanstuurt en controleert. Zij is hiermee volledig verantwoordelijk geworden voor de organisatie, best een grote verantwoordelijkheid voor één persoon. Toch hebben we hiervoor gekozen, omdat we ons in de praktijk eigenlijk al als een soort toezichthouder gedroegen. We kwamen altijd al slechts vijf keer per jaar samen en de aansturing van medewerkers en dagelijkse gang van zaken lagen al op het bordje van de directeur. Ik doe dit werk nu zeven jaar en dat betekent dat volgend jaar mijn termijn afloopt. Ik kijk terug op een mooie tijd. Ik heb al een andere leuke klus gevonden waar ik sinds kort een start mee heb gemaakt, namelijk het koppelen van geschikte fondsen aan mensen die bij de Voedselbank in Amersfoort komen en een hulpvraag hebben. Geen bestuurswerk, maar zeker weer net zo leuk en zinvol. Ik stop dus bij de kringloop, maar ga zeker niet zitten niksen en kom mijn tijd gelukkig wel door.’De nieuwste editie van Goed Bestuur en Toezicht die in juni is verschenen staat in het teken van de vrijwillige bestuurder en toezichthouder. De komende tijd verschijnen er portretten van vrijwillige bestuurders en toezichthouders op het Platform voor Governance. Waarom doen zij dit werk op vrijwillige basis? Wat zijn hun drijfveren? En waar lopen ze tegenaan? Houd de website en de nieuwsbrief de komende tijd in de gaten.