‘Toezichthouders, maak die slag en doe wat aan digitalisering’

Digitalisering in de samenleving, we kunnen er niet meer omheen. Op 8 juni houdt Arno Geurtsen, onder meer managing partner van Next Thinking, een seminar over digitalisering voor toezichthouders in het publieke domein.

Sociale media, algoritmes, cybersecurity en online patiëntengegevens. Stuk voor stuk kunnen het facetten zijn van digitalisering in een organisatie. En in tegenstelling tot tien jaar geleden klinken dit soort termen niemand meer onbekend. ‘Het leek aanvankelijk een soort hype, maar digitalisering is sinds twee jaar flink in opmars’, vertelt Geurtsen. ‘Je merkt daarbij duidelijk dat het niet meer alleen draait om de overgang van analoog naar digitaal, maar dat het nu veel meer een inhoudskwesties is geworden.’

Digitalisering

Digitalisering beslaat en raakt de hele organisatie, wat een transformatie soms complex kan maken. ‘Kijk naar de zorg, die steeds efficiënter is geworden om bepaalde apparatuur of hightech operaties in te zetten. Neem een MRI, hartstikke duur in aanschaf, toch heeft bijna elk ziekenhuis er wel één of twee staan. Maar om die zo goed mogelijk in te zetten voor de gehele organisatie is wel een logistieke planning voor nodig waar digitalisering een grote rol bij speelt. Dat is een andere tak van sport dan hoe er vroeger in een ziekenhuis werd gewerkt.’

Ook het afgelopen jaar heeft Nederland gemerkt hoe belangrijk digitalisering is. Zoomvergaderingen, borrelen via Teams en thuiswerken en online onderwijs, bijna iedereen kreeg er in een bepaalde mate wel mee te maken. ‘Dat online onderwijs geregeld en gefaciliteerd moet worden is één ding, maar er speelt meer. Hoe zorg je er bij bepaalde vooral kostbare opleidingen bijvoorbeeld voor dat het met afstandsonderwijs geen veredelde LOI wordt? Het denken van klanten speelt dus een grote rol en dat betekent dat er andere besluiten genomen moeten worden.’

Preventief of reactief?

Steeds meer organisaties zijn met digitalisering bezig, maar het krijgt bij toezichthouders over het algemeen nog weinig aandacht. Terwijl dit volgens Geurtsen wel belangrijk is. ‘De vragen die ze zichzelf kunnen stellen zijn onder meer, wat wil ik hiermee voor mijn organisatie, hoe kan ik toezien op de continuïteit en wat voor invloed heeft het.’ Ook ethiek vormt een belangrijk onderdeel. ‘Stel dat je bij een grote onderwijsinstelling door kansberekening zicht krijgt op welke studenten school voortijdig gaan verlaten? Wat doe je dan met deze gegevens? Ga je preventief of reactief reageren? Dit is natuurlijk hele gevoelige informatie waar in elk geval op een integere manier mee om gegaan moet worden.’ Hij geeft aan dat organisaties uit het publieke domein zich best wat vaker zouden mogen laten inspireren door de zakelijke dienstverlening waar digitalisering wat meer gemeengoed is geworden. ‘In bepaalde organisaties is men wat verder op dit vlak. Daarom zou ik willen zeggen, toezichthouders máák die slag en doe wat aan digitalisering in je organisatie.’

Op 8 juni vindt het seminar ‘Toezicht in de digitale samenleving’ plaats. Sprekers zijn Arno Geurtsen en Johan Posseth. Er is een inleiding waarin onderzoekresultaten worden gedeeld en daarna een interactief deel waarin er gereflecteerd kan worden. Klik hier voor meer informatie.