In tijden van woningnood, vier artikelen over de woning(corporatie)markt

Starters die geen huis kunnen kopen omdat de prijzen door het dak zijn gegaan. Huurders die de afgelopen jaren flink meer zijn gaan betalen. En aannemers die graag sneller willen bouwen, maar door de huidige coronacrisis (en stikstofcrisis) niet hard kunnen opschieten. Nederland kampt momenteel met woningnood. Daarom deelt de redactie voor meer context vier artikelen uit verschillende edities van Goed Bestuur en Toezicht over de woning(corporatie)markt.


Het kan hier soms best spetteren

Door verscherping van het externe toezicht in de sector volkshuisvesting wordt er meer van leden van de RvC verwacht. Wat betekent dat in de praktijk? Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van de grootstedelijke Rotterdamse woningcorporatie Havensteder en RvC-voorzitter Bas Jan van Bochove zijn opmerkelijk positief en openhartig over hun samenwerking.

 

Klik hier om het artikel te lezen en downloaden


De vereniging is zo gek nog niet

In de sectoren wonen, zorg en onderwijs zijn de afgelopen decennia veel verenigingen omgedoopt tot stichtingen. Met name bij woningbouwcorporaties en zorgorganisaties is er nauwelijks nog een vereniging te vinden. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) deed onderzoek naar de betekenis en potentie van deze organisatievorm en kwam met een opmerkelijke conclusie.

 

Klik hier om het artikel te lezen en downloaden


Van afvinken naar aanvonken

Een governancecode die ‘leeft’ in alle lagen van een woningcorporatie: bij bestuur, toezicht én medewerkers. Dat hebben Aedes en de VTW zich ten doel gesteld bij de derde actualisering van de Governancecode Woningcorporaties 2020. Marc van Rosmalen (Aedes) en Albert Kerssies (VTW) geven inzicht in de ondersteunende aanpak die is opgezet rondom de vijf leidende principes.

 

Klik hier om het artikel te lezen en downloaden


Vertrouwen, verbinden en empathie

Maar weinig organisaties kampten de afgelopen jaren met zulke grote imagoproblemen als de woningcorporaties. Bestuurders en toezichthouders moeten de menselijke maat terugbrengen in het werk, stelt Jan van der Moolen, zelf jarenlang verantwoordelijk voor het financiële toezicht op de sector. Hij zette daarvoor een opleiding op.

 

Klik hier om het artikel te lezen en downloaden