Enquête voor onderzoek naar relatie commissarissen met compliance professionals

De beheersing van niet-financiële risico’s vraagt meer aandacht dan ooit. Dat maken actuele gebeurtenissen zoals de schikking tussen het OM en ING respectievelijk ABN Amro, maar ook affaires zoals bij Boeing en SHV duidelijk. Commissarissen en compliance professionals spelen daarin vanuit hun eigen positie een belangrijke rol.

Eerder dit jaar heeft een team compliance professionals van de Vereniging voor Compliance professionals (VCO) onderzoek gedaan naar de perceptie over hun relatie met commissarissen. De onderzoeksresultaten zijn afgelopen april gepubliceerd in het Tijdschrift voor Compliance. In antwoord daarop wordt nu onderzocht hoe commissarissen kijken naar hun relatie met de compliance professional. De resultaten van beide onderzoeken zullen worden vergeleken, zodat er aan de hand van conclusies mogelijk suggesties voor verbetering gedaan kunnen worden.

Ontvangt u als commissaris informatie over compliance en integriteit? Neem dan hier deel aan dit onderzoek en beantwoord enkele vragen. Het invullen duurt slechts zes minuten. Indien u bij meerdere organisaties actief bent als commissaris, wordt verzocht om de vragen te beantwoorden met in het achterhoofd de organisatie, waar u het meeste tijd aan besteedt. De onderzoeksresultaten worden geanonimiseerd verwerkt in publicaties die komend najaar in het Tijdschrift voor Compliance en Goed Bestuur en Toezicht zullen verschijnen. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.