‘De pensioenwereld bestaat uit veel interessante puzzels’

Tom van Beek was verantwoordelijk voor Human Resources en de Corporate Social Responsibility bij de Koninklijke BAM Groep. Na zijn pensioen werd hij op vrijwillige basis lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) bij bpfBOUW, een pensioenfonds voor de bouwnijverheid en een van de vijf grootste pensioenfondsen in Nederland. In het VO heeft hij zitting namens de gepensioneerden.

‘Na mijn pensionering kwam deze functie bij toeval op mijn pad. Ik had vanwege mijn werk al kennis over pensioenen, maar in deze rol ga je toch meer de diepte in. Om die reden heb ik nog enkele aanvullende cursussen gevolgd. Ik ben voor deze functie voorgedragen door de Vereniging van gepensioneerden van BAM, maar het is natuurlijk even spannend of je voldoende stemmen krijgt. Gelukkig was dat het geval, een hele eer.’

Commissiebijeenkomsten

‘Het bestuur van een pensioenfonds moet verantwoording afleggen aan het VO over haar beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet had gedacht dat er best wat tijd in zou gaan zitten. Met het VO komen we ongeveer zes keer per jaar samen, maar we hebben ook vergaderingen met het bestuur van het fonds en de raad van toezicht. Daarnaast zijn er nog commissiebijeenkomsten en studiebijeenkomsten, dit laatste natuurlijk ook in verband met de nieuwe pensioenregelingen die eraan zitten te komen. Al deze bijeenkomsten moeten uiteraard grondig worden voorbereid. Voor iedere vergadering komt dat toch al snel neer op het lezen van stukken van zo’n honderd pagina’s. Tenslotte dragen we in het geval van vacatures kandidaten voor aan het bestuur of de raad van toezicht en als voormalig HR-man ben ik natuurlijk regelmatig betrokken bij een sollicitatieprocedure.’

‘Veelal liggen de belangen bij elkaar, maar niet altijd. Een pensioenfonds moet die evenwichtig afwegen’

‘Het is tijdrovend, maar ik vind de onderwerpen die worden besproken inhoudelijk uitermate boeiend. Veel mensen hebben geen idee hoe hun pensioen precies in elkaar steekt. Het is ook best een complex onderwerp en een sector die bovendien altijd in beweging is, wat de materie er niet makkelijker op maakt. Bij een pensioenfonds krijg je achter de schermen met een hoop uitdagende vragen te maken. Hoe ga je bijvoorbeeld als fonds aan je verplichtingen voldoen? Op welke manier ga je het benodigde kapitaal behalen om iedereen van een goede oude dag te voorzien? Hoe weet je hoe oud iedereen wordt en hoe anticipeer je daarop? Ik zit daarnaast in twee commissies, duurzaam beleggen en strategie. Er gaat heel veel geld om in deze wereld en het is zaak dit goed en duurzaam te beleggen zodat pensioengerechtigden over tien of twintig jaar er eveneens de vruchten van plukken. Ook over strategie raak je nooit uitgesproken. Zo komt er een nieuwe wet aan en alle veranderingen die daaruit voortvloeien raken heel veel mensen. Het gaat daarbij zeker niet alleen om gepensioneerden, maar tevens om deelnemers die nog sparen voor hun pensioen en werkgevers. Veelal liggen de belangen bij elkaar, maar lang niet altijd wat een spanningsveld kan opleveren. Een pensioenfonds moet al die belangen evenwichtig afwegen.’

Zingeving

‘Enerzijds zijn al die puzzels heel interessant, maar toegegeven, het zijn soms ingewikkelde vraagstukken waar zeker niet altijd een pasklaar antwoord op is. Toch vind ik het mooi om mijn kennis te mogen delen en die in de praktijk te mogen brengen en ik vind het heel interessant om met gelijkgestemden te praten en nieuwe mensen te ontmoeten. Ik doe het wat dat betreft echt voor dit stukje zingeving.’


De nieuwste editie van Goed Bestuur en Toezicht die in juni is verschenen staat in het teken van de vrijwillige bestuurder en toezichthouder. De komende tijd verschijnen er portretten van vrijwillige bestuurders en toezichthouders op het Platform voor Governance. Waarom doen zij dit werk op vrijwillige basis? Wat zijn hun drijfveren? En waar lopen ze tegenaan? Houd de website en de nieuwsbrief de komende tijd in de gaten.