Drie artikelen waarin de moraal centraal staat

Hij overleefde een motie van wantrouwen, maar Mark Rutte kwam niet ongeschonden uit het debat. De goede moraal, die was tijdens de verkenning waarin werd gesproken over Omtzigt en zijn ‘functie elders’, misschien ver te zoeken. De redactie vond het een goed moment om weer een lijstje samen te stellen. Drie artikelen waarin de moraal centraal staat.


In gesprek met Alex Brenninkmeijer: ‘moreel leiderschap als wenselijk perspectief’

In gesprek met auteur Alex Brenninkmeijer verkennen Petri Ykema, Adriaan Schoch en Herman Hudepol zijn passie voor Moreel Leiderschap, een voor Brenninkmeijer noodzakelijk en gewenst perspectief voor macht.

 

 

Klik hier om het artikel te downloaden

 


Het moreel kompas als element van goed bestuur

De noodzaak van een moreel kompas wint aan betekenis in een steeds complexer wordende economie. In dit artikel wordt aan de hand van de internationale literatuur uitgelegd wat onder een moreel kompas kan worden verstaan, hoe dit zich verhoudt tot de plichtenleer voor bestuurders en tot integriteit en ethiek.

Klik hier om het artikel te downloaden

 


De toezichthouder als moreel kompas

Welke leiderschapskwaliteiten sluiten het beste aan bij het ondernemerschap gericht op langetermijnwaardecreatie? En welke veranderingen in het toezicht stellen toezichthouders in staat daadwerkelijk een moreel kompas te zijn bij de keuzes in de strategie en de bedrijfsvoering?

Klik hier om het artikel te downloaden