Leiderschap

Screenshot 2020-04-21 at 09.04.15

Participatie van burgers bij Bernhoven

Stakeholders die verantwoordelijkheid nemen, staan centraal in dit artikel. Hierin wordt belicht hoe ziekenhuis Bernhoven werkt aan financiële participatie van burgers in de regio. Hoe past dit in de ontwikkeling naar een ‘civil society’?

Het meest recente van Leiderschap

Screenshot 2020-04-21 at 09.04.15

Participatie van burgers bij Bernhoven

Stakeholders die verantwoordelijkheid nemen, staan centraal in dit artikel. Hierin wordt belicht hoe ziekenhuis Bernhoven werkt aan financiële participatie van burgers in de regio. Hoe past dit in de ontwikkeling naar een ‘civil society’?

diversity_in_leadership1200x600-848x400

Van diversiteit naar inclusief leiderschap

Uit onderzoek blijkt duidelijk dat inclusief leiderschap de sleutel is om diversiteit te kunnen benutten. Bevindingen van dit onderzoek bevatten een heldere conclusie voor ieder team en in het bijzonder voor een toezichthoudend team.