Bijeenkomsten

Bron: Dane Deaner via Unsplash
Naar welke signalen en indicatoren moeten externe toezichthouders kijken om te beoordelen of bestuurders en interne toezichthouders voldoende oog hebben voor de publieke belangen?
Bron afbeelding: Razvan Chisu via Unsplash
Het lijkt alsof (publieke) organisaties het steeds vaker lastig vinden om gelegitimeerd te blijven opereren. Dit vraagstuk speelt al jaren, alleen lijkt het alsof aangedragen oplossingen niet meer afdoende zijn.